wij zijn de

HartenHoeve raad

Cliëntenraad

Stichting DrieslagZorg is een veelzijdige zorgorganisatie waarbinnen de zorg is opgebouwd rondom het zorg dragen voor dieren en mensen die de paardensport beoefenen. Hiertoe zijn gediplomeerde instructeurs aangesteld. Samen met professionele zorgdragende en coördinerende werkers vinden hulpvragers hun recreatie-, werk- of logeerplek op de manege. In samenwerking en uitwisseling met de vele verschillende opleidingen wordt er gestreefd naar blijvende groei van kennis en expertise.

De cliëntenraad is dringend op zoek naar ouders van kinderen en jeugd bij ons in de zorg! Wil jij als ouder meepraten bij belangrijke beslissingen? Meld je dan aan voor de cliëntenraad via clientenraad@hartenhoeve.nl

De HartenHoeve raad

Stichting DrieslagZorg heeft een cliëntenraad omdat ze activiteiten willen ontwikkelen waar cliënten behoeften aan hebben. Daarvoor is het nodig om plannen te bespreken met cliënten en hun familie. De overheid wil dat aanbieders van gezondheidszorg een cliëntenraad hebben.

De cliëntenraad denkt mee en geeft advies over de bestaande dienstverlening. Zij denkt mee over eventuele plannen voor nieuwe vormen van hulpverlening en over het beleid van Zorgmanege HartenHoeve. Verder denkt de cliëntenraad mee over dat wat er goed gaat of dat wat wellicht anders kan of zou moeten.

  • De raad is spreekbuis voor de cliënten;
  • de raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen;
  • de raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de aanbieder, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

De HartenHoeve raad is de cliëntenraad van Stichting DrieslagZorg. De leden van de cliëntenraad zijn afgevaardigden vanuit de verschillende zorgtakken van de organisatie. Hierdoor geeft de raad een goed beeld van wat de bewoners en deelnemers willen. De cliëntenraad is er niet om klachten te behandelen. Daarvoor bestaat er een klachtencommissie. Wel kunnen ze ideeën inbrengen om de zorg binnen Stichting DrieslagZorg te verbeteren. De cliëntenraad behartigt zowel de uitgesproken als de onuitgesproken belangen van de cliënten en brengt –gevraagd en ongevraagd-  advies uit over deze onderwerpen. Bijvoorbeeld over plannen voor nieuwe aanbod en diensten, veranderingen binnen de organisatie en de samenwerking met partners. Het vertrouwen van de leden van de cliëntenraad is daarbij onontbeerlijk.

Contact met de raad

Ben jij zelf cliënt of de mentor/ouder van een cliënt bij Stichting DrieslagZorg, dan kun jij terecht bij de HartenHoeve raad met:

  • vragen of opmerkingen over het huidige zorgbeleid
  • vragen of opmerkingen over het aangekondigde zorgbeleid
  • ideeën voor de (verbetering van de) zorg

Contact opnemen kan door iemand van de raad aan te spreken of door een mail te sturen naar clientenraad@hartenhoeve.nl

Vergadering bijwonen

Het is mogelijk dat u een vergadering van de cliëntenraad bijwoont. U moet daarvoor cliënt of mantelzorger van een cliënt van de Hartenhoeve zijn. Daarnaast is het nodig dat u zich van te voren aanmeldt en aangeeft bij welk onderwerp u aanwezig wilt zijn. U kunt daarvoor de agenda van de cliëntenraadsvergadering bekijken. Heel soms is een onderwerp vertrouwelijk en is het niet mogelijk aanwezig te zijn bij de bespreking van dat onderwerp. Als dat het geval is, staat dat er bij op de agenda. Wilt u aanwezig zijn bij een vergadering, dan kunt u zich aanmelden via

E.            clientenraad@hartenhoeve.nl

Documenten

Alles wat tijdens de vergaderingen wordt besproken, is in het belang van de 'achterban' van de cliëntenraad. Daarom zullen de notulen altijd online komen. Na elk jaar volgt er een jaarverslag met daarin een samenvatting van de notulen en een evaluatie. Hieronder vind je de  jaarverslagen van afgelopen jaren.

De notulen zijn gepubliceerd op ons intranet. Cliënten kunnen deze ten alle tijden opvragen ter inzage bij hun begeleiders.

Verslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

De HartenHoeve raad is spreekbuis

voor de cliënten

Scroll naar boven