we werken samen

voor goede zorg

samenwerking

Stichting DrieslagZorg werkt samen met manege HartenHoeve. De dagbesteding en het logeren vindt plaats op de locatie van de manege.

Daarnaast werken we samen met veel verschillende organisaties in de omgeving. We onderscheiden verschillende vormen van samenwerking. Dit doen wij vanuit de verschillende perspectieven van integratie, eerstelijnszorg, en doorverwijzers.

1. Integratie

Stichting DrieslagZorg heeft als missie om de integratie tussen mensen vanuit verschillende achtergronden te bevorderen door het organiseren van activiteiten waar allerlei mensen samen komen. In het bijzonder gaat het om de integratie tussen mensen en kinderen met én zonder een beperking.

Stichting DrieslagZorg wil midden in de maatschappij staan om zorg te blijven dragen voor participatie, uitwisseling en een gezonde wederkerigheid tussen cliënten en de maatschappij.

Daarbij werken we samen met diverse opleidingen als erkend stagebedrijf maar vooral ten behoeve van de voortgaande uitwisseling van kennis, informatie, trends, gekoppeld aan de praktische uitvoering van het werk. Hierbij valt te denken aan:

  • HBO stages voor Social Work en Diermanagement
  • Maatschappelijke stages voor middelbare scholieren van scholen in Geldermalsen en Culemborg
  • MBO stages voor groen-, dier- en zorgopleidingen
  • Projecten voor 'drop-out' jongeren
  • Verzorgingstehuizen in de omgeving waar we activiteiten voor organiseren of langs gaan met (kleine) dieren.
  • Het onderdeel zijn van diverse sociale netwerken.

2. Eerstelijnszorg

Om onze cliënten goed te kunnen helpen, hebben we een goede samenwerking met verschillende zorgaanbieders in de omgeving. Hieronder een greep uit de grote hoeveelheid samenwerkingen vanuit de eerstelijnszorg.

3. Doorverwijzers

Veel deelnemers die bij ons terecht komen, worden doorverwezen, door:

4. Dagbesteding

Als uitvoerder van Stichting DrieslagZorg blijft stichting DrieslagZorg op zoek naar een uitbreiding van kwalitatief goede en vernieuwende antwoorden op dagbestedingsbehoeften in de maatschappij. Met inzet van onze gedragsdeskundigen, de dieren en de expertice kunnen we een verschil maken in jonge mensenlevens. Natuurlijk gebeurt dit altijd in goed contact met de verschillende instellingen en denktanks.
Daarbij is er goed contact met andere zorgverleners en hun deskundigheid bij de dagbesteding aan mensen met een beperking. Een aantal deelnemers die bij ons naar de dagbesteding komen, wonen in andere zorginstellingen waar we een goede samenwerking mee hebben.

Scroll naar boven