het werk met zorg is

creatief en flexibel

Stichting DrieslagZorg

De HartenHoeve om de zorg toekomstbestendig, transparant en professioneel te kunnen voortzetten heeft de HartenHoeve de Stichting DrieslagZorg opgericht. Vanaf januari 2023 heeft deze stichting de zorg overgenomen van de HartenHoeve. Zie Stichtingdrieslagzorg.nl De HartenHoeve is de uitvoeringspartner van de Stichting.

Omdat de HartenHoeve blijft zoeken naar zorg op maat, is het werk met zorg creatief en flexibel.

Een voorbeeld is de dagbesteding waarbinnen we zullen blijven zoeken naar een antwoord op de uitval van 12+ kinderen in de maatschappij. Kan de zorg binnen stichting DrieslagZorg helpen een integratieproject in het onderwijs op te starten? Middels onze gedragsdeskundigen kunnen we onderzoeken op welke wijze wij met de  inzet van de paarden constructief kunnen bijdragen aan eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfbeeld en de eigen kracht met inachtneming van de  netwerken.

Missie

De missie van de HartenHoeve is het voortgaand door-ontwikkelen van een uniek professioneel zorgaanbod dat persoonlijk en betrokken is en aansluit bij de beleving van de cliënt.
Onze kernwaarden zijn:
 • wederkerigheid en gelijkwaardigheid,
 • aanwezigheid en respect,
 • kleinschaligheid en midden in de samenleving
 • verbondenheid met de natuur, mensen en dieren om ons heen
 • creativiteit, innovatie en duurzaamheid.
De vraag van de cliënt is ons uitgangspunt voor het professioneel handelen en is de leidraad in het persoonsgericht verlenen van de zorg.

Visie

Stichting DrieslagZorg wil goed doen en buitengewoon zijn voor mens en natuur, binnen veiligheid en vrijheid op een plek die van ons samen is, waar mensen zichzelf mogen zijn, om zich zelf verder te ontplooien.
Hierbij is de organisatie een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener die open en transparant is.
We zijn integer, open-minded, ‘groen’, actief en maatschappelijk betrokken. Wij richten ons vanuit onze medemenselijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg- en dienstverlening aan cliënten in veel fasen van hun leven, in hun directe woon- en leefomgeving en op basis van de (zorg) behoeften en wensen.
Daarom bieden wij verschillende soorten zorg en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid,  de zelfredzaamheid en het leef-plezier. De eigen regie van de cliënt is hierbij leidend.

De stichting heeft als doel:

 • het zowel extramuraal als intramuraal verlenen van zorg aan en begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, met psychische en/of psychiatrische problemen, met een autistische stoornis en/of overige zorg en/of begeleidingsbehoeften
 • het aangaan van contracten met zorgbehoevenden op het gebied van zorg, begeleiding en financiën
 • het aangaan van zorgaanbiedingsovereenkomsten met de overheid en lagere overheden (provincies, gemeenten), alsmede met daartoe aangewezen instanties in het kader van de financiering van de zorg
 • het aangaan van contracten met derde partijen ter zake van de invulling van de zorgverlening en begeleidingsdiensten, een en andere met in achtenneming van de daartoe wettelijk gestelde kwaliteit en waarborgen. en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Raad van Toezicht en het bestuur

Stichting DrieslagZorg heeft een Raad van Toezicht dat bestaat uit drie personen.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:

 • De realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting
 • De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 • de financiële verslaglegging
 • de naleving van de wet- en regelgeving

Het bestuur wordt nog vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het bestuur zal de stichting besturen onder toezicht van de raad van toezicht.

Adres: Hooiweg 5 te Deil
KvK-nummer: 74272918

we bieden een totale wereld met

mensen, dieren, natuur

Scroll naar boven