Zorgmedewerkers, bewoners, en bijzondere kinderen

Stichting DrieslagZorg biedt professionele en gezellige dagbesteding voor kinderen en volwassenen in een groene omgeving. Dit doet de stichting binnen het bedrijf van de HartenHoeve. Naast de normale paardenactiviteiten van een manege, heeft de HartenHoeve een sociaal doel. Mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking, of met een psychatrische-, of drop-out achtergrond, werken, rijden en leven op deze manege samen met mensen zonder een beperking. Door deze natuurlijke vorm van integratie komt ieder mens tot zijn recht.
 
Stichting DrieslagZorg is aangesloten bij de Coöperatie Boer en Zorg.

Over Stichting DrieslagZorg

Stichting DrieslagZorg (KvK-nummer 74272918)  is een Stichting zonder winstoogmerk die doel heeft om goede zorg te leveren. Hierbij zijn persoonlijke aandacht, kleinschaligheid,  en integratie kernbegrippen.

Deze stichting heeft een bestuurder, Christien van Harten en een Raad van toezicht die het toezichthoudend orgaan van de stichting is. De Raad van toezicht bestaat uit Leo Vonk, Marijke van den Bosch en Gerard Nieuwenhuis
De naam DrieslagZorg verwijst naar de drie eenheden: dagbesteding volwassenen en dagbesteding kinderen en het bieden van een thuis. Het sluit aan bij de eerste missie en visie van de HartenHoeve waarbij we samen werken, wonen en het leven vieren in een wederkerigheid met de dieren en de duurzame groene omgeving en waarbij inclusie in deze maatschappij speerpunt is. De Stichting heeft ten doel: het bieden van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt, binnen de gegeven financiële mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met samenwerkingspartners.

Even voorstellen

Christien

Christien van Harten

2021-02-02 21.26.30

Marijke van den Bosch

foto Leo

Leo Vonk

2019 binnenveld

Gerard Nieuwenhuis

we doen hier zoveel leuke

dingen

hier heb je vrienden door het samen

zorgen voor de dieren

Dagbesteding

Stichting DrieslagZorg biedt in samenwerking met de HartenHoeve dagbesteding voor een ruime doelgroep.

De dagbesteding op de manege wordt aangestuurd door een team van deskundige begeleiders. Zij dragen zorg voor een goede dagbesteding van de verschillende zorgmedewerkers in samenwerking met de verschillende disciplines binnen de HartenHoeve. Op deze pagina vind je een overzicht van ons aanbod.

Er zijn op dit moment plekken beschikbaar binnen de dagbesteding.
Klik hier om je aan te melden. Dan nodigen we je snel uit voor een kennismaking!

N.B. We bieden geen behandeling of (para)medische zorg.

Manege

Zo is er op de manege overdag plaats voor dagbesteding voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De dagbesteding bestaat voornamelijk uit paarden verzorgen: borstelen, voeren, stallen uitmesten, wandelen met de paarden en alle andere activiteiten die hierbij horen. Daarnaast wordt er met kleine groepen gewerkt aan specifieke persoonlijke doelen middels afgestemde activiteiten in bijvoorbeeld de keuken, de klussenschuur, op de sociozolder of op het buitenterrein.

Klussen en (groen)onderhoud

In en om de HartenHoeve zijn een heleboel klussen te doen:  er zijn reparatieklussen, er is werk met de shovel en het terrein moet netjes gehouden worden. Tijdens de dagbesteding is het mogelijk om bij deze klussen mee te helpen.

Horeca: kantine en catering

Op de locatie manege HartenHoeve is een gezellige sport- en medewerkers kantine. Vanuit deze kantine worden hapjes en drankjes verzorgd voor medewerkers en klanten. Daarnaast verzorgen de medewerkers van de kantine de catering tijdens evenementen en activiteiten.

Bijzondere kinderen

'Bijzondere kinderen' zijn kinderen die door een verstandelijke- en/of sociale beperking net wat meer aandacht nodig hebben dan andere kinderen. Speciaal voor deze kinderen biedt de HartenHoeve programma's waarin paarden centraal staan. Tijdens de activiteiten staan de talenten en mogelijkheden van de bijzondere kinderen centraal. We bieden dagbegeleiding op zaterdag en woensdagmiddag. Voor jongeren vanaf 13 jaar is er logeeropvang. In de vakanties zijn er extra dagen dagopvang.

De eindverantwoordelijkheid over de kinderen ligt bij onze SKJ geregistreerde hulpverleners. Samen met de persoonlijk begeleiders inventariseren zij de hulpvraag van de verschillende bijzondere kinderen en initieert de verschillende vormen van ondersteuning voor kind en gezin.

Voor het aanmelden van uw kind, verwijzen we u door naar het aanvraagformulier zorg via onderstaande link.

Dagprogramma's

Op woensdagmiddag en zaterdag worden er op de manege programma's aangeboden voor bijzondere kinderen en bijzondere tieners. Tijdens deze programma's staat plezier met dieren centraal. Daarnaast leren de kinderen om met leeftijdsgenoten, afspraken en andere mensen om te gaan. In een deel van het programma staan de paarden en pony's van de manege centraal. Het paardrijden brengt veel kinderen tot rust en leert ze te vertrouwen, leiding te nemen en doorzettingsvermogen te ontwikkelen. Verder biedt de locatie HartenHoeve nog veel meer mogelijkheden, zoals een ruime speel- en knutselzolder, een springkussen en een paar anders speeltoestellen buiten, een tuin, hutten bouwen en het verzorgen van de andere dieren op het terrein, zoals de honden, katten en het varken.

Vakantie-opvang

Als de indicatie van het kind het toelaat, is het mogelijk om in de vakanties extra dagen te komen. In overleg met het kind en de ouder(s) maken we dan een passende dagprogramma.

Elke zomervakantie organiseren we een super leuke, gezellige en spannende  kampweek voor kinderen en jongeren die iets bijzonders hebben,  waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de wensen van de kinderen / jongeren. Deze kampen kunnen betaalt worden vanuit de indicatie.

Logeren

Voor kinderen vanaf 13 jaar is het mogelijk om bij ons te komen logeren. Tijdens het logeerweekend staat het ontwikkelen van zelfstandigheid centraal. De groep jongeren gaan met elkaar inkopen doen voor het avondeten, koken zelf (met hulp van de begeleiding) hun avondeten en worden aangespoord om zelf activiteiten voor de avonden en zondag te bedenken en organiseren. Op zaterdag draait de logeergroep mee met het programma voor de bijzondere tieners.

Het logeerweekend bestaat uit twee etmalen: van vrijdag 17.00 uur tot zondag 14.00 uur.

door te spelen met de paarden

durf ik nu zoveel meer

Kwaliteit

Keurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector

Tot januari 2023 viel de zorg onder de HartenHoeve. De HartenHoeve was in het bezit van het HKZ keurmerk Zorg en Welzijn (HKZ 165:2018). Omdat de zorg onveranderd is, is dit keurmerk nog tot oktober 2023 van kracht op de stichting DrieslagZorg. In de zomer van 2023 zullen we echter over gaan op het keurmerk kwaliteit laat je zien van de federatie zorgboeren. Dit omdat het keurmerk van de federatie Zorgboeren beter aansluit bij ons huidige zorgaanbod van dagbesteding voor volwassenen en dagbesteding en logeren voor kinderen.

De HartenHoeve is HKZ gecertificeerd voor de dagbesteding volwassenen en kinderen, ambulante woonbegeleiding en 24-uurs woonbegeleiding.

Dit betekent dat de HartenHoeve de zaken intern op orde heeft, de cliënt principieel centraal stelt, betrouwbare resultaten kan presenteren en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Een basisgarantie voor kwaliteit.

Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op ons kwaliteitsmanagementsysteem. Zo'n systeem is nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Supervisor Kwaliteitszorg

Het stafteam draagt samen zorg voor de kwaliteit binnen stichting DrieslagZorg. Het stafteam bestaat uit de directeur, een adviseur, de teamleiders dagbesteding stal, bijzondere kinderen en manege, de gedragsdeskundige en de stafmedewerker P&O.

Klachtenprocedure

Stichting DrieslagZorg heeft een klachtenprocedure en is aangesloten bij de Klachtenportaal Zorg.

omdat een paard voelt dat je

kwetsbaar bent

door met de paarden te spelen

durf ik nu zoveel meer

Contact

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen via onderstaande contactgegevens.

Kinderen

Contactpersoon: Mandy Knobbout
E. mandy@hartenhoeve.nl
T. 0627126457
(bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag)

Jeugd 13+ en volwassenen

Contactpersoon: Jolijn Bosch
E. jolijn@hartenhoeve.nl
T. 0622298939
(bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag)

Stichting Drieslagzorg

Bestuurder: Christien van Harten
E. christien@hartenhoeve.nl
T. 0614841978
(Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)

Hooiweg 5
4158LE te Deil

We zijn aangesloten bij de coöperatie Boer en Zorg.

KvK 74272918

Vestigings-nr: 00005405069
IBAN NL04RABO0197749518
AGB-code 30301902

Scroll naar boven