We zien dat een kind hier

eigen talenten ontdekt

SKJ Geregistreerde medewerkers

Als SKJ geregistreerde teamleiders, zorgen wij ervoor dat het zorgaanbod aansluit bij de zorgbehoefte van de kinderen. Wij zijn het aanspreekpunt voor ouders / wettelijke vertegenwoordigers en consulenten vanuit de gemeente. Na een kennismaking met een nieuw kind, wegen wij als SKJ geregistreerde hulpverleners af of de zorgvraag passend is binnen ons aanbod. Als dat zo is, volgt er een intake waarna we in afstemming met de ouders een begeleidingsplan opstellen met doelen waarop we regelmatig evalueren. Verder zijn wij als SKJ geregistreerde teamleiders eindverantwoordelijk voor een goede samenwerking in het team. We streven ernaar dat alle medewerkers dezelfde visie en methodieken hanteren. Daartoe vertalen we de theorie van diagnoses en kwaliteitseisen naar de praktijk en geven we handvaten aan het team waarmee ze passende (creatieve) activiteiten kunnen bieden aan de kinderen

Mandy Knobbout is de SKJ-geregistreerde hulpverlener voor de jeugd tot 13 jaar en/of de jeugd met LVB. Zij is teamleider van het team bijzondere kinderen.

Jolijn Bosch is de SKJ-geregistreerde hulpverlener voor de jeugd vanaf 13 jaar vaak zonder LVB. Zij is teamleider van het team dagbesteding manege.

Michelle van Wijngaarde is onze gedragsdeskundige. Zij ondersteunt de teamleiders bij lastige vraagstukken. Verder is zij paardencoach. Er is een mooie samenwerking tussen de dagbesteding en haar aanbod als paardencoach.

Lees onder de foto's meer over onze SKJ-geregistreerde hulpverleners.

Even voorstellen

Jolijn
michelle 2
Mandy

we kijken altijd naar de

behoefte van het kind

Scroll naar boven